Speditör med lång erfarenhet och hög servicenivå!

Tag gärna kontakt med oss. Låt oss diskutera hur vår kunskap och våra erfarenheter inom spedition kan bidra till ett effektivt transporttänkande i ditt företag.

Med vår bredd och erfarenhet, våra rutiner och agentnät är vi den kompletta speditören som smidigt kan integreras i din verksamhet.

Eftersom vi har mångårig erfarenhet från köparsidan, kan vi snabbt hitta de lösningar som bäst passar våra kunder. Vi tar också tag i all dokumenthantering, det kan t.ex. vara legaliseringar och stämplingar hos konsulat, exportdokumentation, remburser/LC, etc.

Vi står beredda att bidra med vårt engagemang, and we love it!

 

COVID-19 INFORMATION


EUROPA

Swedebridge följer noga utvecklingen av situationen och arbetar för att mildra eventuella effekter på våra kunders transportflöden och verksamheter, men transport- och logistiktjänster kommer att påverkas.

Situationen påverkar våra möjligheter att utföra transporterna på det sätt som går under normala förhållanden. Sådant som påverkar är bla:

  • Att gränsövergångar reduceras i antal, vilket ofta leder till att vi måste köra andra sträckor än normalt
  • Att det vid öppna gränsövergångar skapas enorm köbildning med långa väntetider som konsekvens
  • Stängda företag som i sin tur resulterar i att gods inte kan levereras och därmed fastnar i leveranskedjan. Det är av yttersta vikt att ni som kund säkerställt att både lastning och lossning kan ske i enlighet med bokning, för att både undvika förseningar och onödiga extrakostnader

Vi strävar efter att följa överenskomna ledtider, men under nuvarande förhållanden i Europa kan vi inte garantera några ledtider. Rådande situation medför även stora kostnadsökningar, vilka vi måste föra vidare till kund.

Vi rekommenderar dig att hålla en nära dialog med din kontaktperson så att vi kan hjälpas åt att mildra den potentiella påverkan.


ASIEN / KINA

Kina återgår sakta men säkert mot ökande produktion. Rederierna planerar att återgå till normalt läge under v14.

Tillgången på fraktkapacitet med flygfrakt är sämre vilket medför tillfälligt ökade kostnader. Alternativ till flyg kan vara Tågfrakt eller Sea-air. Din kontaktperson bistår med priser eller mer information om transportslagen.

Med vänliga hälsningar

Swedebridge