Nyheter


2020-11-19
Vi fortsätter att möta utmaningar globalt. Medan COVID-19 utlöste oro över den potentiella kollapsen av internationell handel, har vi trots detta sett en stor efterfrågan på sjöfrakt. Peaken började redan i mitten av året och problematiken om plats kvarstår.

Förutom kapacitetsfrågor, brottas branschen med allvarlig brist på containers i Kinaoch Sydasien. Det är olika faktorer som påverkar - pågående congestion, en obalans av export och importvolymer, långsam vändning av containrar på grund av trängsel vid omlastningshamnar etc...

Vi fortsätter att arbeta nära våra leverantörer för att minimera påverkan på vårakunders leveranskedjor.
Hand i hand med plats- och utrustningsbrist fortsätter rederierna att driva upp priserna i följd av en PSS som kommer att införas under november.

Den ser olika ut beroende på val av rederi.

Vi vill återigen trycka på att det är extra viktigt att ni är ute i god tid med era bokningar, allt för att vi skall kunna säkra plats på båtarna.

Kontakta gärna er säljare eller speditör för mer information eller frågor.

Tack för er förståelse!