Nyheter


2022-09-082022-07-152022-06-292022-04-082022-03-282022-03-152022-02-142022-01-032021-12-282021-12-152021-11-252021-09-132021-09-082021-08-162021-05-19
Vi söker en bilspeditör till vårt kontor i Borås2021-05-03
Nyhetsbrev vecka 17
2021-03-25, Borås
Information

Rederiernas leveranssäkerhet har under pandemin gått från ca 80 % mot utlovad tidtabell ner till ca 40%.  Covid-19, överbelastade hamnar och brist på utrustning är några av orsakerna som påverkar servicegraden. Vi gör vårt yttersta för att fånga upp avvikelser och snarast informera er om dessa.
Under gårdagen gick dessutom den 400 meter långa och 59 meter breda fartyget, Ever Given på grund i Suez Kanalen. Normalt sett så passerar ett 40-tal fartyg kanalen varje dygn. Arbetet med att få loss fartyget pågår men tyvärr bildas det köer vilket förmodligen sätter ytterligare press på hela logistikkedjan.
2021-03-10
Tyskland inför nya restriktioner som påverkar godstransporter

Chaufförer ska kunna uppvisa nytagna negativa COVID 19-tester för att få komma in i Tyskland vid transittransporter via Österrike. Testet ska uppvisas vid gränsen mellan Italien och Österrike.

Fr.o.m. 2021-03-06 har Tyskland infört krav på att alla chaufförer som vistats i Sverige mer än 72 timmar, eller som förväntas befinna sig i Tyskland i mer än 72 timmar efter att ha varit i Sverige, ska kunna visa upp ett nytaget negativt COVID 19-test för att tillåtas komma in i Tyskland.

Denna nya restriktion påverkar transporterna med både längre ledtider, ökad administration och förhöjda kostnader. Detta medför ett extra tillägg med 9 öre per kilo på transporter till och från Tyskland samt transporter till Italien.

Har du frågor med anledning av ovan ber vi dig kontakta din ordinarie kontaktperson på Swedebridge

Med vänlig hälsning
Swedebridge AB2020-11-19
Vi fortsätter att möta utmaningar globalt. Medan COVID-19 utlöste oro över den potentiella kollapsen av internationell handel, har vi trots detta sett en stor efterfrågan på sjöfrakt. Peaken började redan i mitten av året och problematiken om plats kvarstår.

Förutom kapacitetsfrågor, brottas branschen med allvarlig brist på containers i Kinaoch Sydasien. Det är olika faktorer som påverkar - pågående congestion, en obalans av export och importvolymer, långsam vändning av containrar på grund av trängsel vid omlastningshamnar etc...

Vi fortsätter att arbeta nära våra leverantörer för att minimera påverkan på vårakunders leveranskedjor.
Hand i hand med plats- och utrustningsbrist fortsätter rederierna att driva upp priserna i följd av en PSS som kommer att införas under november.

Den ser olika ut beroende på val av rederi.

Vi vill återigen trycka på att det är extra viktigt att ni är ute i god tid med era bokningar, allt för att vi skall kunna säkra plats på båtarna.

Kontakta gärna er säljare eller speditör för mer information eller frågor.

Tack för er förståelse!